öz geçmiş 

Ardahan Akdemir Berlin’de doğdu, çocukluğunu Almanya ve Türkiye’de geçirdi. Ortaokuldan sonra klasik müzik eğitimine Bilkent Üniversitesi (Ankara) ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (İzmir) burslu olarak başladı. Daha sonraki çalışmalarını Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) bursiyeri olarak Lausitz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’de müzik pedagojisi alanında devam ettirdi.


Lausitz Üniversitesi’nde The Great Experiment (Büyük Deney) başlıklı yüksek lisans bitirme tezini Dr. Martin Greve’in danışmanlığında yazdı. Tezinin konusu 1920’lerden 1950’lere ve günümüze dek Türkiye'nin kültür ve eğitim politikası; bölgesel kültürün küreselleşme çerçevesindeki önemidir.  


Ardından, Viyolonsel ve Müzik Pedagojisi dallarında eğitimler aldı. Pek çok televizyon işinde ve folk, klasik, jazz oda müziği konserlerinde, aynı zamanda pek çok film, sahne ve müzik yapımının stüdyo kayıtlarında rol aldı.  


Sonraki yıllarda çeşitli girişimsel işlerde yer aldı. 2007 yazında, müzisyen, müzik ve enstrüman öğretmenleri ve organizasyon etkinlikleri için Berlin’de Do-Re-Mi Müzik Workshop’unun kurucularından biri oldu ve topluluğun organizasyon müdürlüğü görevini üstlendi. Ek olarak, pedagoji çalışmaları çerçevesinde Berlin’deki Türkçe konuşulan Tiyatrom Tiyatrosu’nda performans projelerinde disiplinler arası araştırma odaklı idari yardımcılık yaptı.


Sonraki yıllarda pek çok ticari işlerde görev aldı.. 2011 yılında, Ege ve Akdeniz kıyılarının bölgesel ve kültürel özelliklerine ışık tutmak amacıyla Berlin Türkiye Büyükelçiliği'nin de katkılarıyla Türkiye ve Almanya arasında bir turizm projesi başlattı. Projenin önemi; Türkiye'nin mevcut durumdaki genel kitle turizmi tablosuna karşı doğa, sanat ve geleneklerin yenilenebilirliğini göz önüne alan kültürel olayların gerekliliğine dikkat çekilmesiydi. 


Ardahan Akdemir aynı yıl Türkiye’den Almanya’ya yüksek kalite bitkisel ürün ihracatı yapan lider bir üreticinin proje müdürlüğünü yapmaya başladı. Bu iş sadece ticari etkinlikleri değil, ek olarak kültürel şartların ve bölgesel özelliklerin incelenmesini de içermekteydi.


2012 yılında, Baybars Danışmanlık adlı bilişim danışmanlığı -e-ticaret ve çoklu yönlendirme konusunda- şirketinin koordinasyon ofisi ve kurumsal ağından sorumluydu. Proje, şirket veri bankası ve B2B online pazar geliştirilmesini de kapsamaktaydı.  


2014 yılının başında ticaret ve kültürün gerekliliklerini taşıyan girişimcileri cesaretlendirmek için “Kenetchi” ağını hayata geçirdi. Ağın amacı iş, sanat, bilim ve edebiyat dünyasından farklı kişilikleri bir araya getirmektir.


 

Ardahan bu aralar özellikle insan bilinci hakkında yürütülmüş hem antik hem yenililçi araştırmalara; doğa, sanat, gelenek konu başlıklarının birbirleriyle ilişkileri, eski ve yeni teknolojinin (internet kaynakları dahil olmak üzere) kombinasyonuna yönelmekte, folklorik gelenekleri yeni yapılara uygulamakta ve yemek kültürü ile meşgul olmaktadır.

Bunun yanında -idealizm ve eğlence için- kültür-sanat-aktivizm ilişkisi üzerinde çalışmaktadır. Arkadaşlarıyla yemek yapmayı, geleneksel ve canlı pazar yerlerini ziyaret etmeyi sever.